Berriak

“Hondarribian 75 urtetik gorako 2.243 pertsona daude, horietatik 563 bakarrik bizi dira, eta guztizkoaren % 51 ziur dago edo oso litekeena da etorkizunean udaleko gizarte zerbitzuetara jo behar izatea.”

IKEIk Hondarribiko Udalarentzat egindako azterlana aurkeztu da. Azterlan horrek udalerriko adinekoen beharrak aztertzen ditu, eta Udalari aukera emango dio bere gizarte-zerbitzuek gaur egun eskaintzen duten erantzunari eta babesari buruz hausnartzeko eta udal-baliabideak egokitzeko.

Azterlanak arreta berezia jarri du haien beharren diagnostikoan, ekimen hori oso beharrezkoa baita bakarrik bizi diren adinekoen egoera soziopertsonala lehen eskutik egiaztatu ahal izateko.

Ondorio nagusien artean, nabarmentzekoa da Hondarribiko adineko askok, oro har, uste dutela beren bizi-kalitatea ona dela (10etik 7,7 puntu). Gainera, adineko gehienek osasun-egoera ona dute, eta % 95ek adierazi dute beharrezko laguntzak dituztela. Hala ere, % 3k aitortu du inor gabe dagoela laguntza behar izanez gero.

Azkenik, adineko gehienek gailu mugikorrak dituzte, eta bitik batek Internet eta Wifi ditu. Hala ere, gehienek ez dute Internet bidezko izapiderik egiten edo, egiten badute, zailtasunak izaten dituzte.

Azterlanetik ondorioztatzen da adinekoei eskaintzen zaizkien zerbitzuei eta baliabideei buruzko informazioa indartu behar dela, eta adinekoei zuzendutako baliabide komunitarioak areagotzea gomendatzen da.

Proiektuan erabilitako metodologiak kolektibo horri telefono bidezko inkestak egitea barne hartu du, baita hautemandako behar nagusiei buruzko hausnarketa osoa egitea ere (sanitarioak, ekonomikoak, sozialak, eta abar), eten digitala bereziki azpimarratuz.

Azterlanaren oihartzuna komunikabideetan: