Berriak

Bat-egiteak eta eskuratzeak (M&A): 2023ko balantzea

M&A-ren merkatu nazionalaren jarduerak 2023ko ekitaldia inbertsio-erritmoaren uzkurtzearekin amaitu zuen, bai itxitako eragiketen kopuruari dagokionez, bai batez besteko inbertsio-bolumenari dagokionez ere (-%19,1 eta -%54,4, hurrenez hurren).

Urte hasieran espero zitekeenaren aurka, 2023ak, bigarren urtez jarraian, M&A-ren eragiketen dinamismoa uzkurtzen ari dela erakutsi du merkatu nazionalean, ziurgabetasun geopolitikoak (Ukrainako gerra, Gazaren eta Israelen arteko gatazka piztea, etab.) eta ekonomikoak (besteak beste, finantzaketa-kostuak handitzea ekarri duten tasen igoera, inflazio handia edo target motako enpresen finantza-proiekzioei buruzko zalantzak) eraginda, merkatu nazionalean eta nazioartekoan eragiten jarraitzen duelarik.

Horrela, 2023an osatutako transakzioen kopuruak % 19,1eko beherakada irudikatzen du aurreko ekitaldiaren arabera, 2.277 eragiketa itxita, 2022ko aldi berean ikusitako datuetatik urrun (2.816 eragiketa itxita).

Era berean, batez besteko inbertsio-bolumena, balio ezagunekin egindako eragiketen arabera (662 transakzio, transakzio itxien %29,1), murriztu egin da 81,6M€-tan kokatuz, aurreko ekitaldiko 179,1M€-ren aldean (-%54,4). Besteak beste, inbertsio-bolumena murriztu egin da transakzio handiak geroratzeagatik, eta, horren ondorioz, urtean zehar "megadeal" gutxiago egon dira (9 eragiketa itxi ziren 2023an eta 20 2022an, Deal Value 1.000M €-tik gorakoa izanez). 2023an gauzatutako "megadeal" batzuen artean, KKR funtsak IVI eskuratu izana -3.000M €- edo WERFEN espainiarrak IMMUCOR estatubatuarra erosi izana -1.900m €-nabarmendu behar da.

Transakzioak sektoreka aztertuz gero, "Enpresa-zerbitzuak", "IKT" eta "Higiezinen jarduerak" arloei lotutako jarduerek izan zuten dinamismorik handiena 2023an, hiru sektoreen artean biltzen baitituzte itxitako transakzioen %42,6 (%18,1, %14,9 eta %9,5, hurrenez hurren).

Alderdi positibo gisa, prezioaren ikuspegitik, 2023ko urtarriletik abendura bitartean EBn burututako Upper Middle Market eragiketek batez besteko eragiketa-multiploaren gorakada irudikatzen dute. Horrela, 2023ko ekitaldiko batez besteko multiploa 8,44xEBITDA-n kokatuz (2022ko ekitaldiko batez bestekoa baino 0,25 puntu handiagoa), nahiz eta 2022aren aurreko ekitaldietan lortutako multiploetatik urrun jarraitzen dutela (9x-tik gora).

Zehazki, "Zuraren, altzarien eta paperaren fabrikazioa" eta "Produktu kimikoen, petrolioaren, kautxuaren eta plastikoaren" sektoreak dira multiploak gehien ordaindu dituzten sektoreak (x11,7 eta x10,9, hurrenez hurren).

2024ra begira, industriak urte honetan errekorrik lortzea aurreikusten ez duen arren (eragiketa-kopuruari eta inbertsio-bolumenari dagokienez), aurreikuspenen arabera, M&Aren eragiketak pixkanaka berraktibatuko dira merkatu nazionalean urteak aurrera egin ahala (batez ere bigarren seihilekotik aurrera), besteak beste, (i) interes-tasak erlaxatzea espero delako, (ii) merkatuan dagoen likidezia-maila oraindik handia delako (errekorreko azken ekitaldien atzetik egon arren) eta (iii) Espainiako merkatuaren erakargarritasuna eta potentzialagatik bere ezaugarriengatik (konpainiei tamaina eta lehiakortasuna irabaztea ahalbidetuko dieten "build up" prozesuak gauzatzeko ibilbidea).

Bestalde, urteak aurrera egin ahala, erosleen eta saltzaileen posizioak hurbildu egingo direla eta bi aldeen artean dagoen balorazio-tartea murriztuko dela espero da, horrek eragin baitu azken ekitaldietan transakzio asko gelditzea (saltzaileak jasotzea espero duenaren eta eroslea ordaintzeko prest dagoenaren arteko aldea).

IKEI  M&A news-a helaraztea nahi izango bazenu, non enpresak erosteko eta saltzeko eragiketa korporatiboen xehetasunak eskaintzen ditugun, jarduera sektore nagusienetan erabilitako balorazio-multiploei inguruko informazioa barne, mesedez jakinarazi iezaguzu ondorengo inprimakiaren bitartez (harpidetzerako esteka).

(*) Upper Midlle Market EBko eragiketen multiploa