Berriak

IKEIk 2022an M&A-ko 22 eragiketa kudeatu ditu

Gure azken M&A News-en iragarri genuen bezala, eta azken lauhilekoan izandako motelaldia gorabehera, bategiteen eta eskuratzeen Espainiako merkatuak historikoki jarduera-maila altuari eutsi dio 2022an (baita pandemia aurreko ekitaldietan (2018-2019) lortutakoen gainetik ere).

IKEI ez da errealitate horretatik kanpo egon, eta, merkatuaren joerari jarraituz, dinamismo handiko ekitaldia itxi dugu izaera korporatiboko eragiketei dagokienez. Horrela, joan den ekitaldian 20 eragiketa baino gehiagotan aholkulari gisa aritu gara.

Ildo horretan, azpimarratu behar da 2022an kudeatutako eragiketen zati garrantzitsu baten jatorria enpresen eta enpresa-taldeen garapen ez-organikoa hedatzen laguntzea dela, eta horrek dibertsifikazio-estrategiak gauzatzen (teknologikoa eta/edo merkatukoa) eta hazteko estrategiak gauzatzen laguntzen duela, “target” konpainiak eskuratuz eta integratuz. Beste batzuetan, gure bezeroei kapitalean bazkideak (finantzarioak eta/edo estrategikoak) sartzen lagunduz, negozioaren garapena erraztuko duten baliabide berriak jarriz edo, errelebo falta edo negozioen desinbertsiorako nahia dagoenean, negozioaren jarraipena ziurtatzea ahalbidetuko dutenak. Ez dugu ahaztu behar sektore jakin baten barruan egiten ditugun "build-up" eragiketetan dugun zeregina, batez ere enpresen dimentsioa (murriztua) marjinen presioari lotuta dagoenean, jarduera-sektore bereko lehiakideen eta playerren integrazioak (bertikalak edo horizontalak) planteatzera behartzen gaituztenean, enpresen biziraupenerako eta lehiakortasunerako mekanismo gisa.

Abian den urteari begira, aipatu behar da Espainiako merkatua oraindik ere erakargarri eta potentzial gisa kokatzen dela inbertsiogileentzat, bai naziokoak bai nazioartekoak, bere enpresa-egituraren ezaugarriengatik (batez ere ETEek osatutakoa) eta horiei tamaina eta lehiakortasuna irabazteko aukera emango dieten "build-up" prozesuak gauzatzeko dagoen ibilbideagatik.

Era berean, ez da ahaztu behar arrisku-kapitaleko funtsek likidezia-maila garrantzitsuak izaten jarraitzen dutela, eta, ziur asko, 2023an zehar Espainiako M&Aren merkatua dinamizatzen lagunduko dutela. Ildo horretan, nabarmentzekoa da IKEIk gertuko harremana duela private equityko funts nagusietako batzuekin, urte hauetan hainbat eragiketari elkarrekin ekin baitiegu.