Berriak

IKEI M&A: 2019ko ekitaldian kudeatutako eragiketen balantzea

Gure azken News M&A delakoan iragarri genuen bezala, ziurgabetasun eta tentsio geopolitikoak merkatuen martxa baldintzatu dute, eta, ondorioz, enpresen erabakiak, bat-egiteek eta eskuratzeek hazkunde-erritmoari eutsi zioten 2019an.

IKEI ez da errealitate horretatik kanpo egon. Izan ere, 2019a dinamismo handiko ariketa izan da guretzat, enpresek gero eta interes handiagoa baitute eragiketa korporatiboei ekiteko. Urte horretan, IKEIk 10 eragiketa kudeatu ditu, eta horien zati garrantzitsu bat enpresak erosteko erosketa-aginduei dagokie, dibertsifikazioko eta lehiakortasuna hobetzeko estrategiak gauzatzera bideratuta. Gainerako agintaldiek bazkide estrategiko berriak kapitalean sartzeko eta sozietateak saltzeko eragiketekin izan dute zerikusia, eta oinordetza-faltagatik negozioei jarraipena emateko interesa izan dezaketen inbertitzaileak identifikatzeko aholkularitza eman diote jabetzari.

Aurrekoarekin, 2019an kudeatutako eragiketen bolumena (Enterprise Valuek neurtuta) 250M baino handiagoa izan da.

Azpimarratzekoa da arrisku-kapitaleko eragiketek 2019an izan duten garrantzia eta middle market enpresa-ehunarekiko dagoen interesa, geroz eta handiagoa dena. Eremu horretan, IKEIk bere jarduera garatzen du nagusiki, eta erreferentziazko solaskide gisa kokatzen gara finantza-profileko inbertitzaileen aurrean, enpresa-sarea ezagutzen dugulako eta aipatutako segmentuko enpresen akziodunekiko hurbiltasuna dugulako. Alde horretatik, nabarmendu behar da harreman estua dugula private equity funts nagusietako batzuekin, eta bi erosketa-eragiketa egin ditugula haiekin batera.

Uneko ekitaldiari dagokionez, eta urtea hasi zenetik ia bi hilabete igaro ondoren, IKEIk aldeko ikuspegia ikusten jarraitzen du eragiketa korporatiboetarako. Zehazki, 2020ko otsailean, indarrean dauden 8 agintaldi aurre-ikusten ditu gure zorroak, eta 150M €-ko balioarekin.

Merkatuan dagoen likideziak, finantzaketa eskuratzeko erraztasunak eta arrisku politiko eta ekonomikoen murrizketak (beltxarga beltzen baten baimenarekin) eta enpresek beren merkatuetan lehiatzen jarraitzeko tamainaz hornitzeko duten beharrak, aukera ematen dute pentsatzeko jarduera-mailari eutsiko zaiola, gutxienez 2020an, bat-egiteei eta eskuratzeei dagokienez.