Berriak

Espainiako familia-enpresetako liderren % 70k baino gehiagok ez du Ondorengotza Planik

Hori da, hain zuzen ere, "Espainiako familia enpresak ondorengotzaren erronkaren aurrean: belaunaldi ikuspegi desberdinak" azterlanaren ondorio nagusietako bat. Azterketa hau egin dutenak STEP Project (Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices) nazioarteko partzuergoko kide diren Valentziako Unibertsitateko Familia Enpresaren Katedrako, Abat Oliba CEU Unibertsitateko eta Extremadurako Unibertsitateko Familia Enpresaren Katedrako eta Enpresak Sortzeko Katedrako ikertzaileak dira.

Ikerketak erakusten duenez, Espainiako familia-enpresek "familia-gobernua egituratzeko orientazio sendoarekin" ekiten diete prozesu horiei. Honek ondorengotza-prozesuak bideratzen eta adosten lagun dezake, bai eta familiaren parte-hartzea eta haren inplikazioa sustatzea enpresa-proiektuaren etorkizuneko etapetan ere. Halaber ohartarazten du, gobernu korporatiboko egitura eta mekanismoez (administrazio-kontseiluak, kanpo kontseilariak, etab.) okerrago hornituta daudela, eta horiek ere funtsezkoak direla zuzendaritzan trantsizioa bideratzeko.

Errealitate honetatik abiatuta, familia- eta enpresa-errealitatearen diziplina anitzeko esperientzia profesionaletik eta sistemikotik, IKEIk Enpresa-Familiak honako gai hauek jorratzera gonbidatzen ditu, elkarri erabat lotuta dauden atal hauetan:

ESTRATEGIA FAMILIARRA

Enpresak bere egungo egoeran jarraitzea nahi dugu? Zer espero dugu beragandik? Zer egiteko prest gaude edo zeri uko egiteko prest gaude interes sozial eta/edo familiarraren alde? Zer enpresa mota nahi dugu? Belaunaldia berria nahikoa motibatuta al dago konpainiaren kudeaketarako eta hazkunderako?

Lanerako familia-enpresa? Familia gobernuko enpresa? Familia jabetzako enpresa? Sozialki arduratsua den familia-enpresa bat?...

Erakundea prest al dago ondorengotzarako? Eta familia?...

JABETZA ETA FINANTZAK

Dagoen sozietate- eta jabetza-egitura bat al dator eduki nahi dugun enpresa motarekin? Bazkideak sartzeko eta irteteko politika egokia al dugu? Bazkideentzat ona al da gure dibidendu-politika?

Hazi egin nahi dugu, eta, kasu honetan, nola? Beste inbertsio batzuk? Erosketak? Arrisku-kapitala sartzea? Beste bazkide batzuk? Zergatik? Zertarako?...

ONDARE KUDEAKETA

Gure sozietate-egitura, ondare-erantzukizunaren, arriskuen, likideziaren eta errentagarritasunaren ikuspegitik egokiena al da? Optimizazio fiskala? Testamentu-plangintza? Ezkontzako itunak? Oinordetza-ituna?

ENPRESA KUDEAKETA

Egokitzen al da konpainiaren gobernu- eta kudeaketa-eredua lortu nahi dugun gure enpresaren "ideiara"? Bere Antolaketa egokia al da helburu horiek lortzeko? Operatiba profesionalizatu bat jarraitzen al du? Enpresaren diskrezionalitateari lotutako erabakiak hartzeko prozesu egokirik ba al dago?...

FAMILIA-HARREMANEN KUDEAKETA

Familia-harremanak sendotu ditzakegu dagoen familia-harmoniatik harago? Ezagutzen al ditugu partaideen interesak? eta haien ondorengoenak? Hauek ezagutzen al dituzte enpresa errealitatea, planak eta proiektuak? Prest gaude "elkarrizketa zailak" izateko? Modu eraginkorrean komunikatzen dugu? Prest gaude belaunaldi berriak ulertzeko? Ba al dakigu dibergentzia erabiltzen (sarritan gatazkaren aurrekaria)?... 

Gai horiek guztiak etengabe planteatu behar ditu Enpresa-familiak, familia-enpresaren jarraipena eta hazkundea bermatzeko, kuantitatiboki -errentagarritasuna - eta kualitatiboki, betiere harreman pertsonalen hobekuntza gisa ulertuta.

Eta IKEIk proposatzen duen laguntza honetan, bere ekarpenen balioa erantzunetan eta egin beharreko galderetan bertan aurkituko duzu.