Berriak

Krisia gainditzea eta enpresa berriz martxan jartzea

Hainbat astez pandemiaren osasun-kontrolean murgilduta egon ondoren, Administrazioak ezohiko neurriak aktibatu ondoren (lanekoak, finantzakoak, fiskalak, merkataritzakoak...) eta enpresetan talka-jarduera jakin batzuk ezarri ondoren pandemiaren ondorioz jasandako lehen inpaktuak arintzeko, etorkizunari aurre egin behar zaio, jarduera ekonomikoa berrabiarazteko eta, horrekin batera, ongizate-estatua berreskuratzeko itxaropenarekin. Historia hurbilean inoiz ez da bizi izan horrelako egoerarik, hain denbora gutxian halako inpaktu eta gogorkeriarekin. Aurrean dugun erronkaren tamaina dela eta, aurrea hartzea, espiritu analitikoa eta epe luzerako ikuspegia (ziurgabetasun handiko testuinguru batean) funtsezko jarrera bihurtzen dira, eta kudeatzaile orok hartu behar ditu bere gain krisialditik irteteko.

Enpresek mantso ekin diote berriro beren jarduerari. Neurri batean, segurtasun-protokoloetako antolaketa-neurriek behartuak, baina, batez ere, eskaera gutxitzeagatik eta eskaera-zorroa uzkurtzeagatik (duela gutxi egindako inkesten arabera, hiru enpresatik batek diru-sarrerak %50 baino gehiago murriztu direla baieztatu du; era berean, lautik hiruk likidezia-arazoak dituzte, eta hori guztia, nahiz eta enpresen %50 inguruk abalak eta laguntzak eskatu dituzten).

Krisiaren hasieran, enpresek arreta handiagoa jarri dute epe oso laburrean egoera gainditzeko, eta ez hainbeste epe erdian. Seguru nago gutxi izan direla eskatutako maileguen zehapenak baloratzeko finantza-erakundeetako arrisku-kudeatzaileen mahaietatik pasatu diren bideragarritasun-planak. Ados nago premiazkoa zela likidezia injektatzea kaudimengabezia-egoerak saihesteko, baina irteeraren moteltzeak eta, muturreko kasuetan, enpresa-jardueren geldiarazpenak berehala beste jarduera batzuk egitea eskatuko du, konpainien jarraipena ziurtatzeko. Prozesua -krisi honen ondorioei aurre egiteko sortutakoak- azkarra, ordenatua, proportzionala eta irmoa izan behar du, eta bi denbora-mailatan jardun behar du. Epe laburrean, likidezia eta bideragarritasuna bermatuko dituen Kontingentzia Plan egoki bat izatea eta gauzatzea. Ondoren, enpresak berrabiatzeari ekitea, negozio-eredua egokitzeko eta jardueraren hazkundearen oinarriak finkatzeko.

Hurbilekoari begira, bidezkoa da egoeraz jabetzea (egungoa eta espero dena), eta Kontingentzia Planari ekitea, konpainian finantza- (kutxa) eta ondare-eragina (galerak) arintzera bideratutako neurri operatibo, laboral, fiskal eta finantzarioekin. Diru-sarreren estimazioa ikusita, kostu finkoak eta aldakorrak berrikustea/doitzea, eta epe (oso) laburrerako kutxa sortzeko ekintzak gauzatzea bidezkoa litzateke, ezarritako neurrien arabera espero den egoera proiektatuz. Aldi berean, Finantza Plana eta balantzeari dagozkion ekintzak: zirkulatzailearen berrikuspena; zerga-gerorapenak; non-core aktiboen desinbertsioak; finantzazio-alternatibak (sale&lease-back); zorraren berregituraketa (luzamendua/birfinantzaketa); eta, orobat, zor iraunkorraren eta ez-iraunkorraren hipotesiei dagokienez, diru berria zor berriaren eta/edo kapital berriaren formatuan sartzea baloratzea (handitzea, industria-bazkideak eta/edo finantza-bazkideak sartzea).

Neurri horien eragina ahaztu gabe, konpainia berriro posizionatzeko lan egitea, krisiaren aurrekoaren oso bestelako ingurunean kaudimenarekin jardun dezan. Datozen erronkei aurre egiteko, jarduera handiagoak planteatu behar dira, ziur aski enpresen egungo negozio-ereduan eta operatiboan eragina izango dutenak (horietako asko arriskuan daude, garai berrietara egokitzen ez badira). Merkatu/bezero berriei heltzea, berrikuntza eta bereizketa funtsezkoak izango dira berraktibatzeko. Dimentsioa ahaztu gabe, lehiakortasunaren funtsezko faktorea, hazkunde ez-organikoa (bat-egiteak/eskuratzeak) eta enpresen arteko lankidetza garapen-estrategiatzat hartuta.

Arreta berezia jarri behar da finantza-egiturak merkatuak berreskuratzeko bihurgunera egokitzeko. Sortutako egoerak zorpetze gehigarria eragin du enpresetan, bai eta ahultasun handiagoa ere, beren egoera delikatuagatik hura eskuratzeko aukerarik izan ez duten enpresetan. Lehenengoetan, eta bereziki bigarrenetan, susperraldi ekonomikoa luzatzeko eta demanda erortzeko agertoki batean gehiegizko palanka-efektua izateak haren bideragarritasuna probatuko du, eta birfinantzaketa-prozesuak aktibatuko ditu, zorraren mailak berrordaintzeko eta/edo kapitalizatzeko gaitasunera egokitzeko, ez badute lehia-egoeretan amaitu nahi, edo, enpresaren oinarrizkoak sendoak badira, M&A eragiketak sustatuko ditu, enpresak elkartuz beste enpresa indartsuagoak izateko helburuarekin.

El Diario Vasco egunkarian argitaratutako iritzi-artikulua, 2020ko ekainak 12an,  (irakurri artikulua). 

Birfinantzatzeak eta
Berregituratzeak

Fusioak eta Erosketak
(M&A)

Zuzendaritza
Estrategikoa

Corporate Finance

Bidegarritasun planak

Birfinantzatzeak

Enpresa berregituratzeak

Kapitalean finantzaketa
Bazkide berrien sartzea
Kaudimengabeziak eta konkurtso-prozesuak

Independent business review  (IBRs)

Corporate Development

Desinbertsioa eta enpresen salmenta
Enpresak eskuratzea 
Akziodunen ondorengotza / (MBO, MBI
)
Enpresen bat-egiteak

Sektorekako kontsolidazio-prozesuak; 

Nazioartekotzea (cross-border M&A)
Enpresen balorazioak

Gobernua eta zuzendaritza

Kanpo laguntza

Enpresen aldi baterako zuzendaritza

Familiarteko enpresak

Estrategia y lehiakortasuna

Estrategia planak

Negozio planak

Enpresa aliantzak