Berriak

Euskal etxebizitza-politiken ebaluaketa, kontuak hobetzeko eta kontuak emateko giltzarria

IKEI Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzarekin lankidetzan arituko da etxebizitza-politiken ebaluazioan. Etengabeko ebaluaziotik abiatuta, gizarteari kontuak emateko sistema publikoa lortzen da, baita etxebizitza-politiken planteamendu estrategikoen, taktikoen eta operatiboen etengabe hobetzeko sistema bat.

2018-2020rako Etxebizitza Plan Zuzentzaileak kapitulu bat jasotzen du bere jarraipena eta ebaluazioa egiteko, gero eta baldintza zorrotzagoekin.

Plan honen arabera, honako hauek dira jarraipenaren eta ebaluazioaren helburu nagusiak:

  • Aurrerapena edo emaitzarik eza adierazi.
  • Emaitzak modu sistematikoan eta objektiboan ebaluatzea
  • Lortutako informazioan oinarrituta erabakiak hartzea laguntzea

IKEIk eskarmentu handia du zeregin honetan. Jarduera-eremu ezberdinetako ebaluazio-txostenak prestatuko ditu horretarako(etxebizitza babestuaren sustapena, alokairuaren sustapena, birgaitzea, etab.), eta ondoren hauen berri emango da.

Honi buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, kontsulta ezazu www.etxebide.euskadi.eus