Berriak

BIDERATU COVID-19 PROGRAMA; aurrerakin itzulgarriak

IKEIn adi gaude administrazio desberdinek egunez egun adosten eta bultzatzen dituzten aparteko laguntza-neurriei, zuzendaritza-aholkularitzaren arloan dugun esperientziarekin batera, enpresen eskura jartzeko eta behar diren jarduketa guztietan laguntzeko.

Premisa hori kontuan hartuta, BIDERATU COVID-19 laguntza publikoko programaren irekieraren berri eman nahi dugu. Programa honek guztira, 20 milioi euroko aurrekontua du. Euskal Autonomia Erkidegoan, Covid-19aren hedapenaren ondorioz krisi-egoeran dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko aurrerakin itzulgarriak dira

Programaren ezaugarri nagusiak:

Enpresa onuradunak

EAEn lantoki bat duten eta enplegu-suntsiketarik ez duten industriako ETEak, batez beste 20 langile baino gehiago dituztenak eta Covid-19ko agerraldiaren ondorioz zailtasunak dituztenak.

Diruz lagun daitezkeen ekintzak

·  Berregituratzeari eta berrabiarazteari bideratuta dauden aldi baterako laguntza-neurriak, industria- eta finantza-arlokoak, enpresan zehaztutako bideragarritasun- edo berregituraketa-plan batean sartzen direnak.

·  Bideragarritasun Planak honako baldintza hauek bete behar ditu:

  Aplikatzeko gehieneko epea: 12 hilabete, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera.

  Bideragarritasuna hobekuntza bideragarritasun-planean jasotako barne-neurrien ondorio izan behar dira.

  Funtsezko kausa izan behar du Covid-19k eragindako krisiaren ondoriozko inguruabarretan.

·   Gutxi gorabeherako aurrekontu-plan batean oinarrituta emango da laguntza

Laguntzaren zenbatekoa

2020ko ekitaldirako aurrekontuan sartutako kutxako fluxu negatiboaren %100 arte, laguntza honetarako 2020ko abenduaren 31n aurkeztutako planean aurkeztutakoa, 800.000 euroko gehieneko mugarekin.

Laguntza ordaintzea

Laguntza itzulgarria %100ean ordainduko da diru-laguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren (gehienez ere 3 hilabeteko epea, eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita).

Eskaera egiteko epea

Apirilaren 16ko goizeko 9:00etatik aurrera; funtsak agortzen direnean amaituko da, edo 2020ko azaroaren 30ean, 15: 00etan.

 

IKEIn profesional talde bat dugu, bideragarritasun-planak egiten eta gauzatzen esperientzia zabala duena, eta Bideratu programan eskaerak kudeatzen eta egiten eskarmentu handia egiaztatu duena. Talde hau enpresen eskura jartzen dugu, plana formalizatzen eta laguntza-eskabidea aurkezten laguntzeko.