Berriak

IKEI, Barakaldoko SEFANITRO ARLOAN HAPNren 17. aldaketa puntualari buruzko Iraunkortasun Ekonomikoko Txostena egitearen arduraduna

SEFANITRO eremuko hiri-bilbearen garapenari esker, Barakaldoko hiri-eraldaketarekin jarraitu ahal izango da, Lutxana auzoaren oinezkoen eta ibilgailuen jarraitutasunaren bidez. Horrek esan nahi du auzoa erabat berrituko dela eta hiriarekin lotuko dela.

Barakaldoko Udaleko Etxebizitza, Plangintza eta Hirigintza Kudeaketa Arloak Barakaldoko SEFANITRO ARLOKO Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren MP 17 Aldaketa Puntualaren Iraunkortasun Ekonomikoari buruzko Txostena egiteko eskatu du, Behin-behineko Onarpenaren fasean izapidetzeko prozeduran.

Horretarako, azterketa juridiko bat egingo da, Barakaldoko oinarrizko analisi ekonomikoaz gain, Sefanitroren eremuko hirigintza-azterketa bat eta eremuaren garapenaren araberako zenbatespen ekonomiko bat.

Sefanitroren planak Lutxanako ingurunearen etorkizuna markatuko du, eta irisgarritasunaren arloan auzoak aurrerapauso nabarmena ematea helburu duten hobekuntzak biltzen ditu.