Consultoría de dirección
Sector público

Bizkaiko Zerbitzu Aurreratuei (SSAA-KIBS) buruzko azterlana

Azterlanaren ondorioek AS TRANSFER europar proiektua gauzatzen lagunduko diote Bilbao Ekintzari.

Azterketari esker, sakon uler daiteke SSAAen izaera, ezagutza-arloen arabera sailkatuta, eta Bilbon eta Bizkaian duten garrantzia; gainera, estrategia eraginkor bat diseinatzen lagunduko du, Bilbo zerbitzu aurreratuen zentro eskaintzaile gisa kokatzeko haren eragin-eremuan.

Eskaintzaren azterketari esker, lurraldean eskaintza zabal eta lehiakorrik ez dagoen ala ez baloratu ahal izan da, bai eta etorkizunean garatzeko duen ahalmena ere.

Eskariaren azterketaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko industria-enpresen SSAAren beharrak identifikatu dira, ezagutza-arloaren arabera, bai eta etorkizunean izango duten eskariaren aurreikuspena ere. Horrez gain, Bilbok SSAAren kokapen posible gisa duen zeregina aztertu da.

Horrekin guztiarekin, sektorerako ibilbide-orri bat ezarri da, SSAAren eskaintzaren eta eskariaren arteko desorekak aztertuta. Inplikatutako adituekin eta eragileekin izandako elkarrizketa kualitatiboak oso lagungarriak izan dira sektorearen oraina, etorkizuna eta joerak aztertzeko.