Consultoría de dirección
Sector público

IKEIk San Migel auzoko (Basauri) higiezinen merkatuaren prospektiba bat egin du, biztanleriaren behar sozialen azterketa zehatz baten bidez

BIDEBI BASAURI Basauriko Udaleko Hirigintza eta Etxebizitzako Udal Sozietate Publikoak eskatuta, azterlanaren helburua da San Migel mendebaldean aurreikusitako hirigintza-jarduketa garatzeko erabilgarri dauden lurzatien lizitazioaren bideragarritasuna ahalbidetuko luketen ezaugarriak ezagutzea.

Horretarako, Basauriko biztanleriaren karakterizazioaz gain, eta egungo etxebizitza-parkea eta etxebizitza eskaria aztertzeaz gain, biztanleriak etxebizitzari dagokionez dituen premien azterketa sakona egin da, alde batetik telefono bidezko inkestaren bidez, baina baita auzoan aurrez aurreko elkarrizketak eginez ere.

Era berean, bizitegi-eraikuntza berri horrek aukera ematen du auzoa merkaturatzeko eta biziberritzeko, partzelen etxabeak merkaturatuz eta auzoaren eskaintza hobetuko duten establezimenduak irekiz. Hori dela eta, azterlanak San Migeleko bizilagunen merkataritza-premien diagnostiko bat ere jaso du, eta, eskaerari erantzunez, interesa duten enpresa potentzialekin harremana izatea.