Consultoría de dirección
Sector público

EAEko udalei prestakuntza ematea: "Euskadiko irisgarritasun unibertsalaren euskal estrategia udal-politika eta zerbitzuetan"

Prestakuntza-ekintza IKEIko Mamen Garzok eta Laura Gallok eman dute, ILUNION IRISGARRITASUNArekin eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetzako Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzarekin lankidetzan. IVAPek euskal toki-erakundeetako langile publikoei eskainitako ikastaroen barruan dago, eta bi goizetan egin da Eudelen Bilboko egoitzan.

2021eko uztailean, Euskadiko Irisgarritasun Unibertsalaren Estrategiaren I. Ekintza Plana onartu zen, Plan Plan gisa ulertuta, eragile publiko eta pribatu guztien inplikazioarekin. IKEI, ILUNION ACCESIBILIDAD enpresarekin batera, laguntza teknikoa ematen ari zaie Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzari eta ISEKi (Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua), ekintza-plan hori ezartzeko, bultzatzeko, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko.

Udalak funtsezko eragileak dira Ekintza Plan hau behar bezala hedatzeko, eta, lehen urrats gisa, guztiek izan behar dute Irisgarritasun Unibertsaleko Plan Integral bat (PIAU). Laguntza tekniko horren esparruan, IKEIk eta ILUNION ACCESIBILIDADek eredu bat prestatu dute plan horiek egiteko, prozesu horretan udalentzat eta beste erakunde batzuentzat gida izan dadin.

Plana gauzatu den lehen urtean, prestakuntzaren beharra Euskadin irisgarritasun unibertsala ezartzeko lehen funtsezko elementutzat jo da. Hori dela eta, IKEIk prestakuntza-saio batzuk egiten hasi da, eta datozen hilabeteetan jarraipena izango dute.

Ikastaro honetan, irisgarritasun unibertsalaren funtsezko kontzeptuei buruzko prestakuntza eman zaie EAEko udalei, bai eta jarduera-eremu guztietan duten aplikazioari buruzkoa ere. Gainera, PIAUak egiteko eredu berria azaldu da, eta plan horien jarraipena eta ebaluazioa egitearen garrantzian sakondu da, baita ISEKi egindako txostena ere, Euskadiko Irisgarritasun Estrategiaren I. Ekintza Plana ebaluatu ahal izateko.