Berriak

2021eko bigarren lauhilekoaren M&A balantzea

2020. urtean Espainiako M&A merkatuaren dinamismoa uzkurtu zen (aurreko ekitaldiarekin alderatuta), eta 2021aren hasieran pixkanakako susperraldia nabarmentzen hasi zen. Testuinguru horretan, 2021eko bigarren lauhilekoa (maiatza-abuztua) susperraldi horren finkatzea izan da. Eragiketen kopurua zein inbertsioaren balio erantsia 2019ko ekitaldiko mailen gainetik jarri dira (hala, 2016ko amaierara edo 2017ko hasierara egin beharko litzateke atzera 2021eko azken aldi honetan ikusitakoen antzeko adierazleak ikusteko).

Hala, 2021eko bigarren lauhilekoaren bat-egite eta erosketen Espainiako merkatuan 1.029 eragiketa itxi dira (lehen lauhilekoan 631 izan ziren) eta inbertsioaren bolumen agregatua 37.900M €-tik gorakoa izan da (balio ezagunak dituzten eragiketei dagokienez). Horrek esan nahi du gorakada nabarmena izan dela bai eragiketen kopuruan bai inbertsioaren batez besteko balioan. Hortaz, ekitaldi honetarako aurreikusten zen M&A merkatuaren dinamismoa berreskuratu egin dela egiaztatu da.

Azpimarratzekoa da 2021eko maiatzetik abuztura bitartean 5 eragiketek 1.000M €-tik gorako transakzio-balioa izan dutela (besteak beste, nabarmentzekoa da PNCk BBVA USA erosi izana, 9.700M €-ko balioarekin, edo American Tower Corporation-ek Telxius Telecom-en filiala erosi izana, 7.200M €-ko balioarekin).

Era berean, prezioaren ikuspegitik, aipatutako aldiko multiploek (xEbitda) gorakada orokorra izan dute aztertutako EBko sektore gehienetan (covid krisiaren eraginpean dauden sektoreetan izan ezik). Hala, batez besteko multiploa, 2021eko abuztuaren amaieran, 9,41x EBITDA da (2020an, 8,95x Ebitda izan zen).

Estatuko inbertitzaileak jarraitzen du nabarmen Espainiako eragiketen buru izaten bigarren lauhileko honetan (eragiketen % 81ek jatorri nazionaleko inbertitzaile bat du, urte bereko lehen lauhileko % 73arekin alderatuta), eta AEBak dira Espainian jatorri atzerritarreko inbertsio-jarduera handiena duen merkatua.

Arrisku-kapitaleko funtsen kasuan, aipatutako 4 hilabete horietan itxitako eragiketen % 9,1etan hartu dute parte, aurreko ekitaldiko aldi bereko ratioaren antzera.

M&A news-a helaraztea nahi izango bazenu, non enpresak erosteko eta saltzeko eragiketa korporatiboen xehetasunak eskaintzen ditugun, jarduera sektore nagusienetan erabilitako balorazio-multiploei inguruko informazioa barne, mesedez jakinarazi iezaguzu ondorengo inprimakiaren bitartez (harpidetzeko esteka).

 

 

 

 

1 - 24 elementuak ikusgai 520etik